Professionel rådgivning

Vedligeholdelse, reparationer, renovering, ombygning, tilbygning og nybyggeri


Skal du bygge nyt, bygge om, bygge til, Isolere, renoverer. Bindesbøl Bygningsservice udfører gerne god rådgivning, nødvendige tegninger og beskrivelser, ansøger om byggetilladelse, hjemtager tilbud fra potentielle håndværkere. Forhandling med håndværker og gennemgang af tilbud og kontrakt. Tilsyn med arbejdets udførelse, styring af byggemøder og afleveringsforretning, et års gennemgang og 5års gennemgang.

I forbindelse med vedligeholdelse af bygninger, vurderer Bindesbøl Bygningsservice bygningens tilstand. Udfører en vedligeholdelse plan for nødvendig vedligeholdelse inden for et år, fem år eller mere, efter ejerens ønske.

Hvor det er nødvendigt med mandskabslift for at kontrollere tag, tagrender, kvist og udhæng, kan vi samtidig udføre rensning af tagrender, såfremt ejeren ønsker det kan ejeren eller hans medarbejdere udføre rensning af tagrender fra mandskabsliften.

Som bygherre kan det være svært at gennemskue alle facetter i forbindelse med ovenstående. Bindesbøl Bygningsservice har mere end 40 års erfaring med vurdering af bygninger og projekter.

Vi har som rådgiver og udførende oparbejdet en ekspertise i at håndter bygninger og sørge for god kommunikation mellem håndværkere, projekterende firmaer og bygherre, der ved undgår vi misforståelser og fejl i projekter og det udførte arbejde.

Bygherre/ejer kan vælge frit, hvad Bindesbøl Bygningsservice skal udføre, der er følgende muligheder ved bygningsarbejder. Projektering og styring – udføre hele projektet i hovedentreprise – udføre jord, kloak, beton og murerarbejdet – totalentreprise, hvor Bindesbøl Bygningsservice udfører alt fra ide til nøglefærdig projekt.

Navigation