Hoved- og totalentrepriser

I forbindelse med totalentreprise, udfører Bindesbøl Bygningsservice hele projektet, fra ide til færdigt projekt


Bygherre/ejer skal kun have kontakt med Bindesbøl Bygningsservice. Ved totalentrepriser udnyttes vores mangeårige erfaring som projekterende og udførende fuldt ud, når vi kender bygherren/ejerens ønsker, finder vi løsninger som giver den bedste kvalitet, til billigst mulige pris, det sker i samarbejde med den der udfører tegninger og de implicerede håndværkere, derved sikrer vi at tegninger og beskrivelser er udført, så arbejdet kan udføres hurtigt og rationelt, til fordel for Bygherre/ejer og håndværkere.

Ved hovedentreprise levere bygherre/ejer tegninger og beskrivelse. Bindesbøl Bygningsservice leverer et færdigt projekt, i henhold bygherre/ejers, tegninger og beskrivelser. Bygherre/ejer skal kun have kontakt med Bindesbøl Bygningsservice i forbindelse med arbejdets udførelse, derved bliver det nemmere at være bygherre.

Vi udføre også mindre opgaver i hoved og totalentreprise, nyt badeværelse, nyt tag, facaderenovering m.v. De fleste problemer ved byggeopgaver opstår på grund af manglende planlægning og manglende skriftlige aftraler mellem bygherre/ejer og de udførende håndværkere

Mundtlige aftaler havner nemt i ”glemmebogen” igen kan huske den oprindelige mundtlige aftale, og der opstår tvister og uenigheder om kvalitet og udformning af det udførte arbejde samt pris på eventuelle ekstra ydelser.

Ved hoved og totalentrepriser søger Bindesbøl Bygningsservice for følgende. Skriftlig aftale vedrørende projekt, pris og betalingsbetingelser. Vi udføre god planlægning, så arbejdet kan udføres hurtigt og rationelt. Sørger for, at alle implicerede håndværkere og bygherre/ejer, modtager alle tegninger og beskrivelser, samt øvrig relevant information, og alt der aftales løbende i forbindelse med projektet, bliver nedskreven og gjort kendt for alle implicerede parter. Der opretholdes god kommunikation og der afholdes nødvendige byggemøder, typisk en gang ugentlig. Kun skriftlige aftaler er gældende.

Bindesbøl Bygningsservice sørger for god kvalitetssikring af leverancer og det udførte arbejde. Levere solidt håndværk til tiden. Kontakt os for drøftelse af dit projekt, stort eller lille, vi afgiver gerne uforpligtigende tilbud.

Navigation