Håndværk

Vi udfører alle typer af kloak, beton og murearbejde i forbindelse med renovering, vedligeholdelse, reparationer, tilbygninger og nybyggeri.


Belægningsarbejder på terrasser, parkerings pladser og indkørsler.
Nødvendig udgravning og planering i forbindelse med byggeri, etablering af parkeringspladser, indkørsler og haveanlæg.

Gælder det nyt badeværelse, udfører Bindesbøl Bygningsservice kloak, murer og flisearbejdet og søger også gerne for vvs, el, snedker og malerarbejdet. Såfremt bygherre/ejer ønsker det, kan vi kordinere arbejdet mellem håndværkerne, og søger for god kommunikation og skriftlige aftaler og sikrer at der ikke sker fejl eller overskridelse af budgettet.

Ved tilbygning, nybygning, renovering, ombygning og reparationer, udfører Bindesbøl Bygningsservice jord, kloak, beton og murerarbejdet. Vi har erfaring med de flest opgaver der skal løses, kan hurtigt vurdere opgaven og komme med forslag til udførsel, samt en pris.

Vi tilbyder, at styre hele projektet og koordinere arbejdet mellem håndværkere. Vi kan også udføre arbejdet i hovedentreprise og afgive samlet tilbud på hele projektet. Vi udfører gerne nødvendig tegninger og beskrivelse, samt ansøgning om byggetilladelse. Vi afgiver også tilbud på mindre reparationer og vedligeholdelses arbejder.

Vi rydder op daglig, samt ved afslutning af arbejdet, søger for mindst mulig gener for bygherre/ejer så længe arbejdet udføres. Konstaterer bygherre, at der gener som kan undgås, lytter vi gerne og foretager nødvendig ændring.

Vi leverer solidt håndværk til tiden.

Kontakt os for en drøftelse af opgaven, få et uforpligtigende tilbud.

Navigation