Autoriseret Kloakmester

Vi udfører alle former for kloakarbejder. Projektering og ansøgning om godkendelse ved kommunen.


Kontrol og vedligeholdelse af kloak systemer, nedløbsbrønde, vejbrønde bundfældnings tanke, faskiner og nedsivningsanlæg.
Separat kloakering, separering af regn og spildevand, det betyder at spildevand fra husholdninger og regnvand opdeles i hver sin kloakledning, mange kommuner stiller krav til boligejere om at udføre separat kloakering på egen grund.

Bindesbøl Bygningsservice er gerne behjælpelig med at vurdere hvordan separering udføres bedst til mindst mulig omkostninger. Vi udfører nødvendige tegninger og beskrivelser, sørger for ansøgning og godkendelse ved kommunen

Er der problemer med kloaksystemet, kommer vi gerne og hjælper med at finde en løsning og en pris på afhjælpning af problemet
Er afløbet helt eller delvist stoppet, kan vi vurdere hvad der skal gøres før der tilkaldes en spulevogn, måske er det ikke den rigtige løsning at få spulet rørene.

Eksempel, regnvand fra taget løber over, ejeren af huset tilkalder en spulevogn for at få spulet afløbet til tagvandet, det sker 2 gange og problemet bliver ikke løst og omkostninger på flere tusinde kroner er spildt.

Ejeren tilkalder Bindesbøl Bygningsservice, vi konstaterer at der ikke er stoppede afløbsrør, men faskinen som tagvandet løber ud i skal udvides for at aftage de store mængder regnvand der fremkommer ved skybrud, vi udvider faskinen og problemet løses nemt og effektivt.

Er der problemer med fugt i kælderen finder Bindesbøl Bygningsservice en løsning. Der kan være mange årsager til fugt i kælderen. Det kan være nødvendigt at dræne omkring kælderen og isolere væggen udvendig, måske er det kun nødvendigt at rense sandfangs brøndene. Opstigende grundfugt kan også være problemet, der kan være mange andre årsager.

Bindesbøl bygningsservice har mange års erfaring med bygninger og kloakering, vi kan hurtigt vurdere hvad der skal gøres for at løse problemet og udføre det hurtigt og effektivt. Kontakt os for en besigtigelse af opgaven, vi afgiver gerne et
uforpligtigende tilbud.

Navigation